Feel Good kalendern⭐️

image

Feel Good kalendern⭐️ 30 december
Livet är här och nu! Varje minne av glädje och sorg skapar olika kapitel genom livet. Vi har alla en slags livets bok med en prolog, en epilog ett innehåll som blir till vår livshistoria. Vissa kapitel hade vi önskat vara utan och de livserfarenheter de gav…

Men nu är det som det är, de kapitel finns med och blir till en del av hela vårt liv.
Med tacksamhet för ännu ett år som gått önskar jag er alla ett Gott slut.⭐️

Related Posts