Feel Good kalendern ⭐️

⭐️Feel Good Nr. 29
Tänk om det är så att det du går och tänker på av vad du INTE ViLL ha i ditt liv är just det du drar till dig på grund av tankens makt! Hjärnan lyssnar inte till ordet INTE! Reflektera och omformulera dina tankar och språk. Ta bort alla INTE, bli mer medveten och fokusera fr.o.m nu på VAD DU VILL!

Related Posts