Feel Good kalendern 2015

Människor som kan glädjas åt andras framgång och lycka är sällan inskränkta och bittra. När vi tänker och förmedlar något positivt genererar det tillbaka på oss själva. Omger du dig med människor som ger dig positiv energi och glädje? Vi kan alla bli bättre på att säga och tänka något fint om någon annan.<3

Människor som kan glädjas åt andras framgång och lycka är sällan inskränkta och bittra. När vi tänker och förmedlar något positivt genererar det tillbaka på oss själva. Omger du dig med människor som ger dig positiv energi och glädje? Vi kan alla bli bättre på att säga och tänka något fint om någon annan.<3

2 december⭐️

Related Posts